طبقه بندی در حال برگزاری نزدیکترین ها شلوغ ترین ها جدیدترین ها برگزار شده
پلانهای تدریس
پلانهای تدریس
پلانها
نوع پلان مشخصات هزینه
پلان کاربران مورد تایید های کلاس - امکان ثبت نام و شرکت در تمامی کلاسها به عنوان فراگیر
- امکان برگزاری کلاس های عمومی و خصوصی
- دارای صفحه شخصی مختص اساتید
- درج نام در لیست اساتید مورد تایید
رایگان
پلان کاربران تایید نشده - امکان ثبت نام و شرکت در تمامی کلاسها بعنوان فراگیر
- امکان برگزاری کلاس های خصوصی
رایگان
فارسی العربی English Türkçe